Methode Expeditie Groen

In de groene sector is veel te beleven! Met de nieuwe methode Expeditie Groen maken uw vmbo-leerlingen in klas 1 en 2 kennis met de verschillende sectoren binnen groen en ontdekken ze welke mogelijkheden de groene wereld hen biedt.

Groene talenten ontdekken
Met de methode Expeditie Groen bent u verzekerd van actueel en professioneel lesmateriaal dat leerlingen enthousiast maakt voor de groene sector, zodat ze straks een weloverwogen keuze kunnen maken bij de keuzevakken in de bovenbouw én een groene vervolgopleiding vinden die past bij hun talenten. Er wordt een eigentijds beeld geschetst van de groene vakgebieden, met veel aandacht voor innovatie en duurzaamheid en de nieuwe beroepsmogelijkheden die daardoor ontstaan.

Doorlopende leerlijn
De methode Expeditie Groen vormt een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw: zowel theorie als praktijk die in het examen terugkomt, wordt nu al aangeboden op een manier die past bij de doelgroep. Zo beginnen de leerlingen met een goede basis aan de bovenbouw én ontstaat er in leerjaar 3 en 4 ruimte om extra aandacht te besteden aan lastige onderwerpen of extra praktijkopdrachten.

Groen moet je doen!
Uw leerlingen zijn doeners, dus leren door doen staat centraal in de methode Expeditie Groen. De methode bestaat uit verschillende componenten, die samen zorgen voor gemak én keuzevrijheid:

 • 4 leerwerkboeken waarin leerlingen actief aan de slag gaan met korte, afwisselende stukjes theorie.
 • Een website met ondersteunend materiaal: aansprekende filmpjes, links naar digitale bronnen, informatie over beroepen en opleidingen. Ook vindt u hier ingrediënten om samen met uw leerlingen een portfolio op te bouwen.
 • Een breed aanbod aan praktijkopdrachten die aansluiten bij de theorie. U kunt bij elke theorieles kiezen uit meerdere praktijkopdrachten. Zo vindt u altijd opdrachten die aansluiten bij de faciliteiten op uw school, de verschillende seizoenen en de interesses van u en uw leerlingen.
 • Speciaal voor docenten is extra ondersteunend materiaal waaronder een docentenhandleiding beschikbaar.  

Zes groene thema’s
Verspreid over leerjaar 1 en 2 werken de leerlingen aan de volgende thema’s: Bloem, Voeding (kennismaking en verdieping), Dier (kennismaking en verdieping), Groene ruimte, Plant en Groen & styling. In elk leerwerkboek komen 2 thema’s aan bod; er zijn 2 leerwerkboeken per jaar.

Voordelen voor u
Complete methode voor de onderbouw van vmbo-groen.

 • Maakt uw leerlingen enthousiast voor de eigentijdse mogelijkheden binnen groen.
 • Actueel en professioneel lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld van uw leerlingen.
 • Afwisselende mix van theorie en praktijk.
 • Doorlopende leerlijn onderbouw - bovenbouw – mbo.
 • Met een betere basis naar de bovenbouw en daarmee beter voorbereid naar het examen.
 • Flexibel in te zetten in uw lessen.

Prijzen

 • Leerwerkboek (inclusief toegang tot website met praktijkkaarten en ander ondersteunend materiaal): € 18,75 per leerwerkboek/per leerling. Per schooljaar behandelt u twee leerwerkboeken, ofwel in totaal € 37,50 per leerling per schooljaar.