Privacy

Dagelijks wordt er in (groen) onderwijs veelvuldig gebruik van onze leermiddelen en diensten. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt.

Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. We gaan daarom uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om en vinden het belangrijk duidelijke informatie te verstrekken over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. Hiervoor hebben wij het Privacy Convenant ondertekend. Meer informatie hierover vindt u hier.

Verwerkersoverenkomst

In de verwerkersovereenkomst van Stichting Ontwikkelcentrum wordt tussen onderwijsinstellingen en Stichting Ontwikkelcentrum vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen. Stichting Ontwikkelcentrum hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’. 

Privacy Statement

Stichting Ontwikkelcentrum legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Scholen die gebruikmaken van onze digitale leermiddelen verstrekken voor dit doel mogelijk persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders en medewerkers aan ons. Daarnaast kunt u via onze website producten bestellen, u abonneren op nieuwsbrieven, gebruik maken van onze (online) services, uw interesse kenbaar maken of contact met ons hebben. Om van deze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat u bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. 

Bekijk hier het privacy statement Ontwikkelcentrum.


Heeft u vragen naar aanleiding van ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op.